Vår första kull föddes den 3 april 2018, 6 valpar ( 4 hanar - två tikar) alla är placerade och levererade.  Kombinationen Tyrikollens Mette och Morgon du Domain d'Asgard var väldigt lyckosam och gav en riktig toppenkull, bra storlek, fina färger och rastypiska utseenden.

Assar stannar i kenneln och blir förhoppningsvis vår avelshane. Nu ska vi se hur det går för de små och hur de utvecklas innan vi planerar någon ny kull för Mette. Så kanske vintern 2020 är det dags igen.