Vår första kull föddes den 3 april 2018, 6 valpar ( 4 hanar - två tikar)

Kombinationen Tyrikollens Mette och Morgon du Domain d'Asgard var väldigt lyckosam och gav en riktig toppenkull, bra storlek, fina färger och rastypiska utseenden. Bilderna här nedanför visar några av dom vid drygt ett års ålder. 

Vi planerar nästa kull under senvåren 2020.